Veiklos kryptys

Muzikos inovacijų studijų centras vykdo ir plėtoja šias veiklos kryptis:

1. Inovatyvi muzikos ir garso technologijų studijų erdvė
Centre sutelkti žmogiškieji ištekliai ir infrastruktūriniai resursai sudaro sąlygas LMTA užtikrinti:

 • mokslo, meno ir studijų vienovę;
 • muzikos ir garso tyrimų ir kūrybos naujovių taikymą studijų procese;
 • studentų ir dėstytojų nuolatinį tobulėjimą muzikos inovacijų srityje.

2. Muzikos ir garso mokslinių ir meninių tyrimų plėtra
Centras inicijuoja ir/arba bendradarbiauja vykdant mokslinių ir/ar meninių tyrimų projektus, suteikdamas tyrėjams:

 • Centre esančią įrangą bei patalpas;
 • konsultuoja muzikos ir garso tyrimų srityje;
 • užtikrina muzikos ir garso studijų inovacijų sklaidą.

3. Muzikos kūrybinių inovacijų platforma
Centras įgyvendina inovatyvius muzikos ir garso projektus. Inicijuoja, organizuoja ir/ar vykdo:

 • kultūros ir meno projektus;
 • kūrybines menininkų rezidencijas;
 • kūrybinius, eksperimentinius ir taikomuosius kultūros renginius;
 • reprezentacinių LMTA renginių internetu transliacijas;
 • bendradarbiauja ir konsultuoja kitus LMTA padalinius pagal Centro kompetencijas ir veiklos sritis.

4. Muzikos edukacijos naujovės
Centras prisideda prie inovatyvios muzikos edukacijos ir mokymosi visą gyvenimą plėtros:

 • organizuoja ir užtikrina techninį palaikymą nuotoliniams meistriškumo kursams,interneto koncertams ir kitoms panašios iniciatyvoms;
 • dalyvauja projektuose ir veiklose, susijusiose su inovatyvios muzikos edukacijos įrankių bei metodologijų vystymu.

5. Tarpdisciplininės meno ir mokslo jungtys
Centras dalyvauja kitose veiklose ir projektuose, susijusiuose su tarpdisciplininiu meno ir mokslo bendradarbiavimu.