Apie

Muzikos inovacijų studijų centras yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos padalinys, įkurtas 2010 m. įgyvendinant Nacionalinės kompleksinės programos (NKP) projektą „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“. Centre telkiamos skaitmeninių muzikos technologijų inovacijos ir sinergijos nacionalinių ir tarptautinių meno, mokslo bei studijų programų įgyvendinimui.

Centro istorija siekia 1996 metus, kuomet už Vokietijos akademinės tarybos (DAAD) lėšas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje buvo įkurta Elektroninės muzikos studija. 2010 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos dėka šis LMTA padalinys perorganizuotas į Muzikos inovacijų studijų centrą. LMTA Muzikos inovacijų studijų centrui nuo 2010 m. vadov0 kompozitorius prof. dr. Ričardas Kabelis, nuo 2016 – kompozitorius Mantautas Krukauskas.